ข่าวและประกาศ

Picture of PMR ADMIN
เปิดใช้ระบบ EPS และ LMS
by PMR ADMIN - Wednesday, 16 August 2017, 11:00 AM
 

สนับสนุนการศึกษา พระแม่มารี 4.0 ด้วยระบบ EPS.LMS (Education Performance System/Learning Management System)

เปิดให้บริการ มิถุนายน 2560 กรุณาใช้ Chrome หรือ Firefox เข้าเว็บไซต์ http://www.pmr.ac.th หรือ คลิกที่นี่

ประกาศผลสอบกลางภาคแล้ว นักเรียนสามารถวิเคราะห์ผลการเรียน แล้วใช้เนื้อหา กิจกรรม บน ...

Read the rest of this topic
(90 words)